Peltosen tila

Tuottajamme Peltosen tila

Peltosen tila, säkylä

Peltosen tila sijaitsee Satakunnassa, Säkylässä. Tilalta Liedon tehtaalle on 61 kilometriä.

Peltosen tilaa viljelee Santeri Peltonen isänsä Jouko Peltosen kanssa. Sukupolvenvaihdos toteutettiin vuonna 2016, jolloin Santerista tuli tilan toinen omistajista. Koko Peltosen perhe on tiiviisti mukana tilan toiminnassa. Kirjanpitotehtäviä hoitaa Joukon puoliso Päivi ja Santerin puoliso Pirita on mukana aina tarvittaessa. Oman perheen lisäksi Peltosen tila työllistää myös yhden ulkopuolisen, vakituisen työntekijän.

Peltosen tilan ensimmäinen broilerihalli valmistui vuonna 1990 ja toimintaa on laajennettu tasaisesti noin 10 vuoden välein.

Lintuhallien lämmitys hoidetaan kokonaisuudessaan kaurankuoren polttamisesta syntyvällä lämpöenergialla. Poltettava kaurankuori saadaan Satarehulta, jonka toiminnassa Peltosen tila on mukana. Sähköä tuotetaan tilalle omalla aurinkovoimalalla, jonka teho on 83kw.

Peltosen broilerit ruokitaan omalla tilalla kasvavalla vehnällä, sekä Satarehun toimittamalla rehulla.

Santeri ja Jouko Peltonen, Peltosen tilan tuottajat

kg CO2e / kg merkintä kertoo hiilijalanjäljen tilakohtaisen tuloksen, joka on laskettu Biocoden laskurilla. Tulos sisältää tilan oman toiminnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt esimerkiksi lämmityksestä ja ilmastoinnista sekä myös rehunkäytön, kuljetusten ja untuvikkojen vaikutuksen kokonaistulokseen. Tulos ilmoitetaan hiilidioksidi ekvivalentti kiloina kohti/per kiloa tuotettua lihaa