Viskilän tila

Tuottajamme Viskilän tila

Viskilän tila, huittinen

Viskilän tila sijaitsee Huittisten kaupungissa, Vampulassa. Matkaa tilalta tehtaalle on 68 kilometriä.

Tilalla työskentelevät Kimmo ja Milla Nikko, sekä heidän lapsensa Ilona, Iiris ja Oskari. Sesonkiaikoina tila työllistää myös muita henkilöitä.

Viskilän tila on Millan äidin kotitila, josta tilakaupat tehtiin vuonna 2005. Tällöin tila toimi vielä sikatilana. Vielä vuoden 2005 aikana tilalle saapuivat ensimmäiset kukonpojat. Nikot lopettivat sian kasvatuksen vuonna 2008 ja aloittivat panostukset siipikarjan kasvatukseen. Vuonna 2016 valmistui ensimmäinen broilerikasvattamo ja yhteistyö Naapurin Maalaiskanan kanssa alkoi. Vuonna 2019 tuotantoa laajennettiin toisella hallilla.

Tilan rakennukset saavat lämpönsä kotimaisesta puuhakkeesta. Puuhakkeen poltto on öljyä ekologisempi vaihtoehto. Lisäksi tilalla on panostettu aurinkoenergian käyttöön ja näin ollen aurinkopaneeleilla katetaan osa sähkönkulutuksesta.

Kimmo Nikko, toinen Viskilän tilan tuottajista

kg CO2e / kg merkintä kertoo hiilijalanjäljen tilakohtaisen tuloksen, joka on laskettu Biocoden laskurilla. Tulos sisältää tilan oman toiminnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt esimerkiksi lämmityksestä ja ilmastoinnista sekä myös rehunkäytön, kuljetusten ja untuvikkojen vaikutuksen kokonaistulokseen. Tulos ilmoitetaan hiilidioksidi ekvivalentti kiloina kohti/per kiloa tuotettua lihaa