Huolellinen ja tarkka perehdytys

Vastuullisuustarinoita Huolellinen ja tarkka perehdytys

Huolellinen ja tarkka perehdytys on osa vastuullisuutta

Lokakuu 2023

Vastuullisena työnantajana haluamme perehdyttää monikulttuurisen työyhteisömme parhaalla mahdollisella tavalla työtehtäviinsä. Perehdytyksen laiminlyönti tai vähäisyys voi johtaa lieviin tai jopa vakaviin tapaturmiin, jotka haluamme välttää. Lisäksi uuden työntekijän on helpompi aloittaa uusissa tehtävissään, kun perehdytys on tehty tarkasti ja huolellisesti kaikki osa-alueet huomioiden.

Perehdytys alkaa aina teoriaosuudella ennen työtehtävien aloittamista, jossa käydään läpi tärkeimmät seikat Tervetuloa Taloon -infopaketista. Näitä ovat työturvallisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja säännöt. Työntekijälle tähdennetään myös yhteydenpidon omaan esihenkilöön ja oman aktiivisuuden merkitystä. Kaikki Naapurin Maalaiskanalle palkatut henkilöt kierrätetään tuotannossa heti aloituspäivänä. Kierroksen aikana käydään läpi turvallisuusasioita, kuten hätäpoistumisreitit, toimiminen hätätilanteessa sekä hygienia-asioita.

Toinen teoriaosuus suoritetaan, kun työntekijä on ollut käytännön tehtävissä 3-4 viikkoa. Toisessa teoriaosuudessa käsitellään tarkemmin työsuhteen ehtoja, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä lisäksi tuotekehityksen prosesseja. Perehdytyksen aikana työntekijöiltä pyydetään palautetta niin suullisesti kuin kirjallisestikin, jotta perehdytyksen laatu pysyy moitteettomana.

Käytännön perehdyttäminen kestää noin kaksi viikkoa, jossa opastajina käytetään koulutuksen saaneita opastajia ja esihenkilöitä. Esihenkilö vastaa siitä, että opastaja ja opastettava tekevät töitä yhdessä. Samalla perehdytettävälle opetetaan käytännön sääntöjä ja ohjeita. Työnopastuksesta täytetään perehdytyslomake, johon kirjataan läpikäydyt tehtävät. Hyväksytty perehdytysdokumentti allekirjoitetaan kaikkien perehdytykseen osallistuneiden toimesta. Mikäli perehdytyksestä herää lisäkysymyksiä, opastusta jatketaan erikseen sovittu aika ja päätteeksi suoritetaan uusi arviointi.

”Uusien työntekijöiden huomioimista tuotannossa olemme helpottaneet värikoodatuilla suojalakeilla. Keltainen lakin väri kertoo, että on uusi tehtävässä / osastolla, jolloin muutkin osastolla työskentelevät osaavat auttaa ja neuvoa. Opastajat taas käyttävät sinisiä lakkeja”, Laatu- ja turvallisuuskoordinaattori Suvi Ali-Keskikylä kertoo.

Perehdytyksen tueksi projekti työvaiheiden kuvaamisesta

Perehdytyksen tueksi on aloitettu videointiprojekti, jonka tarkoituksena on videoida kaikki työvaiheet ja -tehtävät. Pienryhmissä toteutettavissa videoprojekteissa työntekijät saavat itse suunnitella ja toteuttaa (tiiminvetäjien johdolla) työohjevideoita. Samalla työntekijät kertaavat olemassa olevat työohjeet ja hyödyntävät niitä videoiden teossa. Kuvatessa saamme tärkeää palautetta myös omasta toiminnastamme suoraan työntekijöiltä: miten toimintaa ja työskentelytapoja kannattaisi kehittää. Videoiden avulla saamme vahvistettua opetusta myös niille, joille suomi tai englanti ei ole pääkieli.

Perehdytyksen lisäksi työohjevideoita hyödynnetään, kun tuotteisiimme tarvitaan esimerkiksi uusia leikkuutyylejä. Videot pyörivät infonäytöillä ja ovat näin kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Perehdytystä tuetaan myös erilaisilla koulutuksilla, joita järjestetään esimerkiksi ennen suuria sesonkeja. Koulutuksissa käydään läpi tuotelaatua, lajittelua ja leikkuutapoja.

Jatkuva oppiminen ja koulutukset ovat osa jokapäiväistä toimintaamme:

”Pidämme tuotannossa eri koulutuksia, jolla varmistamme lupaamamme tuotelaadun. Koulutuksissa käymme läpi esimerkiksi tuotteen leikkuutapoja. Järjestämme tarvittaessa myös yksilöopetuksia, jossa käymme läpi leikkaajien kanssa esimerkiksi leikkuu- ja lajittelutekniikoita. Samalla kynnys kysyä epäselviä asioita vähenee, kun työskennellään yhdessä opastajan kanssa”, Suvi Ali-Keskikylä kertoo.

Lisätietoja:

Suvi Ali-Keskikylä, Laatu- ja turvallisuuskoordinaattori, suvi.alikeskikyla(at)naapurinmaalaiskana.fi

Tuija Kantoluoto, Hr-Päällikkö, p. 040 094 0645, tuija.kantoluoto(a)naapurinmaalaiskana.fi