HUOMIOIMME LASKELMISSA TUOTTEEN KOKO ELINKAAREN – TILALTA LAUTASELLE

Tietoa laskennasta: 

Naapurin Maalaiskanan tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat on suorittanut Carbon Trust -yritys, joka on tehnyt hiilidioksidipäästöjen määrityksiä jo parinkymmenen vuoden ajan. Carbon Trust sertifioi tuotteita, organisaatioita ja arvoketjuja ympäri maailmaa ja on johtava toimija alallaan.

Lue lisää: Carbon Trust

Tuotteiden hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty PAS 2050 standardia, sekä mallia, joka on rakennettu broilerin tuotannon laskelmia varten. Tulokset on laskettu jokaiselle tuotteelle erikseen. Laskelmat perustuvat vuoden 2020 ensisijaisiin tietoihin; tiedonkeruu suoritettiin maalis-marraskuussa vuonna 2021 ja sitä on myöhemmin täydennetty mallin rakentumisen myötä vuoteen 2022 asti. Tietoihin, joita ei ollut saatavilla on käytetty arvioita tai toissijaisia tietoja tavanomaisen laskentakäytännön ja käytetyn kansainvälisen standardin mukaisesti. Tulosten sertifiointi tehtiin vuoden 2022 lopulla ja se on voimassa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen laskenta on suoritettava uudelleen vuoden 2024 aikana. Nämä tulokset siis asettavat lähtötason, jonka päälle Naapurin Maalaiskanan vastuullisuustyö rakentuu.

Tuotteiden hiilijalanjälkilaskemat kattavat tuotteiden koko elinkaaren eri vaiheet:

  • Rehukasvien viljely rehuksi, mukaan lukien maankäytön muutos (LUC-kerroin)
  • Rehun tuotanto
  • Emolintujen kasvatus
  • Haudonta
  • Lintujen kasvatus tiloilla
  • Teurastus ja jatkokäsittely
  • Pakkaus
  • Jakelu ja kaikki logistiikka ketjussa
  • Vähittäismyynti
  • Tuotteen käyttö – esimerkiksi jääkaapin jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja ruoanlaittoon tarvittava sähkö sekä keskimääräinen ruokahävikki ja pakkausten hävittäminen

Laskelmiin on siis huomioitu tuotteen koko elinkaari rehukasvien viljelystä kuluttajan kotiin asti – Eli tilalta lautaselle, mukaan lukien esimerkiksi tuotteen pakkauksen hävittämisestä aiheutuvat päästöt. Hiilijalanjälkilaskelmat sisältävät myös LUC-tekijän, mikä tarkoittaa, että laskelmissa on huomioitu soijantuotannon ja muiden rehun ainesosien aiheuttaman maankäytön muutoksen ilmastovaikutus. Kun kaikki vaiheet ja tekijät on otettu huomioon, tunnemme tuotteidemme elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt tarkalleen.

Kaikki markkinoilla olevat laskelmat eivät huomioi kaikkia näitä osatekijöitä, millä on olennainen vaikutus tulosten vertailtavuuteen. Eri toimijoiden laskentoja vertailtaessa tulee huomioida laskentatavan kattavuus; osa laskentatavoista kattaa vain alkutuotannon ja tehtaan osuuden. Ilmoitetut hiilijalanjälkilaskemien tulokset perustuvat sähkömarkkinoiden aluekohtaiseen arvoon (location-based).

Lisätietoa:

Henna Mäkeläinen, Vastuullisuuspäällikkö

Henna.makelainen(at)naapurinmaalaiskana.fi